Tietosuojaseloste

 

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

Laatimispvm: 16.3.2020

Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

 

1. Rekisterinpitäjä

JeTy Oy, Y-tunnus 2248866-8

Sillankorvankatu 25 F, 05810 Hyvinkää
Puh. 045-314 9800
asiakaspalvelu@jety.fi
www.jety.fi

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kati Helander

Kati Helander, Sillankorvankatu 25 F, 05810 Hyvinkää
Puh. 040 571 2534, sähköposti kati.helander@jety.fi

 

3. Rekisterin nimi

JeTy Oy / asiakasrekisteri

 

4. Rekisterin tietosisältö

Rekistereissä on seuraavat tiedot:

JeTy Oy:n asiakasrekisteri:
– asiakkaan nimi, osoite ja puhelinnumero sekä omaisen tiedot
– asiakkaan sotu, jos lääkehuoltoa
– sopimuksessa sovitut palvelut ja niiden hinnat
– sopimuksen aloitusajankohta

Kotitalousvähennyslomake:
– ensimmäisen ja viimeisen palvelumaksun päivämäärä
– asiakkaan maksama palvelumaksu vuodessa

Movenium työajan seuranta/laskutustiedot:
– asiakkaan nimi ja osoite sekä puhelinnumero
– asiakkaalla tehdyt palvelut päivittäin kellonaikatietoineen

Netvisor laskutustiedot:
– asiakkaan nimi, osoite ja laskutetut palvelut

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden tietoja ei luovuteta ulkopuolisille henkilöille vaan he itse toimittavat kotitalousvähennyslomakkeen verottajalle.

Jos asiakas haluaa häntä koskevia tietoja nähtäväkseen niin yhteyshenkilönä toimii Kati Helander, Sillankorvankatu 25 F, 05810 Hyvinkää., puh. 040 571 2534, sähköposti kati.helander@jety.fi.

 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta kenenkään ulkopuolisen käyttöön.

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
– Sopimuskappaleen toinen osa säilytetään JeTy Oy:n toimistossa osoitteessa Sillankorvankatu 25 F, 05810 Hyvinkää

B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

– Kotitalousvähennyslomakkeen tiedot on tallennettu Excel-taulukkoon
– Tiedot yrityksen toimistossa osoitteessa Sillankorvankatu 25 F, 05810 Hyvinkää.

Ko. osoitteessa on Awarin hälytysjärjestelmät.
– Tietokone on vain JeTy Oy:n toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan, palvelupäälliköiden sekä ko. asiakasrekisterin vastaavan henkilön käytössä.

 

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Tietoja voi tarkastaa viranomaisten tai asiakkaan pyynnöstä. Ko. pyynnöt tulee toimittaa JeTy Oy:lle, Kati Helander, Sillankorvankatu 25 F, 05810 Hyvinkää.

Tietoja ei voi pyytää tarkastettavaksi muuta kuin kirjallisesti.

 

9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

 Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan JeTy Oy, Kati Helander, Sillankorvankatu 25 F, 05810 Hyvinkää.  Pyynnöt tulee esittää kirjallisesti.

 

10. Muut mahdolliset oikeudet

Asiakkaat voivat kieltää, että heidän tietojaan ei saa rekisteröidä. Kyseisessä tapauksessa sopimuspohjaa ei tallenneta atk:lle eikä tietoja tallenneta Excel-pohjaan kotitalousvähennyslomaketta varten. Vain alkuperäinen sopimus tallennetaan paperilla ja siinä ei ole kuin asiakkaan nimi.

Kielto tulee osoittaa JeTy Oy, Kati Helander, Sillankorvankatu 25 F, 05810 Hyvinkää.